top of page

Fordi vi også i fremtiden vil have brug for fysiske skoler og evnen til sammen at kunne skabe historier.


Peberholmen
er eksperter i medborgerskab og forandringsskabende processer.

bottom of page