top of page
  • Writer's pictureSøren Lindgreen

Hvis skoler kunne lave deres egne fag

På KVUC arbejder vi med, hvordan vi kan gøre medborgerskab mere integreret i skolen. KVUC skal være et sted hvor vi kan være uenige uden at blive uvenner - fx når vi taler om køn, klima og religion. Et sted hvor vi hjælper vores 8.000+ voksne elever til bedre at skabe løsninger og få ting til at ske.


Vi tænker selv løsninger - og skolen bakker op om projekterne - men lader os i stor grad inspirere af andre. I den forbindelse har vi fået støtte af NordPlus til et samarbejde med skoler fra Island, Sverige og Finland. Lige nu er vi på Menntaskólinn á Tröllskaga i Olafsfjurdor - en by med 785 indbyggere.


Skolen er som et startup-projekt, hvor rektor for 12 år siden grundlagde den ud fra spørgsmålet: Hvordan laver vi god undervisning i tyndt befolkede områder? Og hvis vi alligevel har mulighed for at designe en skole helt fra grunden, hvad hvordan sikrer vi os, at skoletrætte elever bliver motiveret og at vi giver dem de kompetencer, som en det nye årtusinde kræver? Det lagde ud som en lokal skole, men er i dag landsdækkende. Ca. 60 elever møder op - det er de lokale.


I Island har gymnasier i større grad mulighed for at designe undervisningstilbuddet og deres fag. Ca. 50% af fagene er obligatoriske ‘standardfag’ som fx matematik og islandsk. 30% er valgfag som skal falde inden for den linje eleven har valgt og 20% er fag som eleven blot finder interessant. Det benytter skolerne til at designe alternative undervisningstilbud.


Menntaskolinn minder om en efterskole - et sted hvor eleverne både arbejder og hænger ud. Det meste undervisning foregår online (også for dem som møder op på skolen), nogle lærere er på skolen i form af skærme på rullende robotter. Fravær måles i fravær af afleveringer og ikke manglende fremmøde. Underviserne kan designe egne fag og opfordres til at bringe ikke-skole-aktiviteter ind i undervisningen (hvis de også laver noget andet end at undervise). Mange fag er enten rent interessebåret (fx madlavning) eller tværfaglige (heavy & nordisk mytologi) - og her er der ikke tale om et forløb i et fag, men et helt karaktergivende fag. Alle opgaver skal være virkelighedsnære og de bliver bedømt med både karakter og udtalelser hver uge - hvilket medfører en aktiv deltagelse.


I dag er der ca. 500 elever - de fleste langt fra Olufsfjurdor. Udviklingen er sket uden reklamer - bare mund til mund. Gennemførelsesraten er stor. Eleverne er glade og skolen har de seneste fire år modtaget en pris for bedste arbejdsmiljø.


Ikke alt vil kunne introduceres i den danske gymnasieskole nu og her, men det er super inspirerende at se, at ting kan gøres på andre måder, end man selv plejer.

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.

Top Stories

bottom of page