top of page

Viden om medborgerskab

Måske den væsentligste lektie af dette projekt er, at der ikke er ét sted det vigtigst at sætte ind. Samfundet er komplekse økosystemer, der udvikler sig evolutionært. Der er så at sige behov for alle de ting vi ser omkring os – veje, politi, foreninger, penge, mad, kunst, kirker, modeblade og mobiltelefoner. De er der, fordi nogle har efterspurgt dem.

Men hvor meget de enkelte dele skal fylde, er op til kontinuerlig debat. Der er ikke en original bedste fordeling eller en oprindelig ligevægt – samfundet er altid i forandring og til forhandling.

 

Men der er brug for et veltunet immunsystem, så nogle forandringer ikke vokser ud af kontrol eller at stilstand ender i død. Heri spiller medborgerskab en instrumentel rolle.

samfund som holdsport.png

Project Name

This is your Project description. A brief summary can help visitors understand the context of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

samfund som holdsport.png

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

samfund som holdsport.png

Forståelsen ligger i ordet: med-borger-skab. Man er først og fremmest borger. En borger er person der bor sammen med andre på en borg, i et samfund – det er den faste ramme og struktruen. Er man med-borger er man opmærksom på fællesskabet – man ved at man er med i en gruppe. Det er at være med, betyder, at du skal acceptere gruppen og gruppen skal acceptere dig. Det viser en aktivitet: Man skal aktivt forholde sig gruppen.

 

Sidste led i ordet ’-skab’ betegner det at stå i forhold andre mennesker. Man ser det i ord som fjendskab (her er man i et fjendtligt forhold til andre) eller slægtskab (hvor man ser at folk hører sammen i en slægt). Et fællesskab er en samling af mennesker med fælles regler.

Medborgerskab - om begrebet - 1.png

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

samfund som holdsport.png

Project Name

This is your Project description. A brief summary can help visitors understand the context of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

samfund som holdsport.png
bottom of page